Το ΕcoblueTourism εισάγεται στο συνέδριο του erasmus+ στο Jaume I πανεπιστήμιο του Castellón

Το Πανεπιστήμιο Jaume I του Castellón διοργάνωσε το Συνέδριο Erasmus + στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Το έργο του τουρισμού Ecoblue εισήχθη ως επιτυχημένη περίπτωση στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση των πανεπιστημιακών ερευνητικών ομάδων και άλλων ενώσεων να συμμετάσχουν στη Πρόγραμμα Erasmus +. Η Άννα Τολόσα, διευθύντρια του έργου και μέρος…