Οι εταίροι του έργου EcoblueTourism πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση

Το ευρωπαϊκό έργο Ecoblue Tourism οικολογικής επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε μια ηλεκτρονική συνάντηση την Τρίτη 16 Ιουνίου μεταξύ όλων των εταίρων της. Αυτό το έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, έχει μια κοινοπραξία 7 εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Μάλτα, που…