Η εναρκτήρια συνάντηση του EcoblueTourism

Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, η FUE-UJI, ως συντονιστής του έργου, φιλοξένησε στο Castellón (Ισπανία) την αρχική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Ecoblue Tourism. Αυτό το έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής δράσης «Erasmus + KA2 Στρατηγικές Συνεργασίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων», στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα…