O1 – Gwida ta’ taħrig fuq pjanijiet tan-negozju li għandu x’jaqsam mat-turiżmu blu

Dan il-ħruġ intelletwali jikkonsisti fil-kreazzjoni tal-gwida ta’ taħriġ biex ngħalmu l-istudenti tal-kors fuq in-negozju tat-turiżmu blu kif jikkreaw pjan għan-negozju. Dan il-pjan ħa jkompli jinbena fuqu fit-tieni ħruġ intelletwali. Dan il-gwida ser jinkludi eżempji ta’ suċċess fin-negozju, informazzjoni fuq it-turiżmu blu, u eżempji ta’ pjanijiet tan-negozju. Dan il-pjan ser ikun maqsum f’passi dettaljati ta’ kif wieħed għandu jikkrea dan il-pjan, u kull unit didattiku li għandu x’jaqsam fuq in-negozju tat-turiżmu blu ser ikun spjegat

.

Italiano  Ελληνικά  Español   Türk  Malti

O2 Ecoblue tourism App għat-tagħlim mobbli

It-tieni output intellettwali huwa Ecoblue tourism Mobile learning APP, applikazzjoni li se taħdem fuq smartphones u tablets kompatibbli mas-sistemi android u iOs. Il-kontenut tal-app se jkun dwar l-intraprenditorija li tapplika l-metodoloġija ECVET fil-qafas tal-EntreComp. Barra minn hekk, se tinkludi spjegazzjoni dwar il-ġestjoni tal-app tat-tagħlim mobbli. L-għanijiet ta’ dan l-output huma li ssir magħrufa l-metodoloġija ta’ taħriġ fl-intraprenditorija żviluppata fl-output intellettwali 1 u tgħallem l-użu tal-app bħala għodda didattika.