O1 – Gwida ta’ taħrig fuq pjanijiet tan-negozju li għandu x’jaqsam mat-turiżmu blu

Dan il-ħruġ intelletwali jikkonsisti fil-kreazzjoni tal-gwida ta’ taħriġ biex ngħalmu l-istudenti tal-kors fuq in-negozju tat-turiżmu blu kif jikkreaw pjan għan-negozju. Dan il-pjan ħa jkompli jinbena fuqu fit-tieni ħruġ intelletwali. Dan il-gwida ser jinkludi eżempji ta’ suċċess fin-negozju, informazzjoni fuq it-turiżmu blu, u eżempji ta’ pjanijiet tan-negozju. Dan il-pjan ser ikun maqsum f’passi dettaljati ta’ kif wieħed għandu jikkrea dan il-pjan, u kull unit didattiku li għandu x’jaqsam fuq in-negozju tat-turiżmu blu ser ikun spjegat.

O2 L-app edukattiva tal-Ecoblue tourism

It-tieni ħruġ intellettwali hu l-izvilupp tal-mobile app. Din l-applikazzjoni ser taħdem fuq smartphones u tablet li huma kompattibli ma’ Android u iOs. Il-kontenut tal-app ser jiffoka fuq l-intraprenditorija billi tapplika l-metidoloġiji tal-ECVET fil-qafas tal-EntreComp. Apparti minn hekk, ser tinkludi spjegazzjoni fuq it-tmexxija tal-mobile app. L-għanijiet ta’ dan il-ħruġ intelletwali huma biex ngħarfu l-metidoloġiji tat-taħriġ intraprenditorjali zviluppati fl-ewwel ħruġ intelletwali u biex ngħalmu n-nies kif jużaw l-app bħala mezz didattiku.