Mavi ekoturizmde iş planları üzerine O1 eğitim rehberi

Bu entelektüel çıktı, mavi ekoturizm girişimcilik kursunun öğrencilerine bir iş planının nasıl hazırlanacağını öğretmek için bir Eğitim Kılavuzunun oluşturulmasından oluşur. O2 fikri ürününde tasarlanacak dersi tamamlayıcı niteliktedir. Kılavuz, girişimcilikte başarılı örnekler, mavi ekoturizm hakkında bilgiler ve iş planı örneklerini içerecektir. Bir iş planının geliştirilmesinde izlenecek adımlar halinde yapılandırılacak, her bir didaktik birim bir adım olacak ve tümü mavi ekoturizm girişimciliğine odaklanmış olacak.

O2 Ecoblue turizm Mobil öğrenme UYGULAMASI

İkinci entelektüel çıktı ise, android sistemler ve iO’larla uyumlu akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde çalışacak bir uygulama olan Ecoblue turizm Mobil öğrenme uygulamasıdır. Uygulamanın içeriği, ECVET metodolojisini uygulayarak girişimcilikle ilgili olacaktır. EntreComp çerçevesi. Ek olarak, mobil öğrenme uygulamasının yönetimi hakkında bir açıklama içerecektir. Bu çıktının amaçları entelektüel çıktı 1’de geliştirilen girişimcilikte eğitim metodolojisini bilinir kılmak ve uygulamanın didaktik bir araç olarak kullanımını öğretmektir.