Οι εταίροι του Ecoblue Tourism συναντήθηκαν στην Ιταλία για την τελική συνάντηση έργου

Το έργο Erasmus+ Ecoblue Tourism πραγματοποίησε την τελευταία του διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου στο Fano της Ιταλίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιουλίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων εταίρων: του Πανεπιστημίου Πατρών (Ελλάδα), του Dorea Educational Institute WTF (Κύπρος), Training 2000 psc (Ιταλία), του Δημόσιου Κέντρου Εκπαίδευσης του Κέμερ…