Hakkında

Mavi ekonomi, Avrupa’daki 5,4 milyon işi ve yılda yaklaşık 500.000 milyon Avro katma değeri temsil etmektedir. Mavi ekonomide daha fazla olanaklara sahip sektörler arasında, önemli bir girişimcilik kaynağı olan denizcilik turizmi yer almaktadır. Bu sektör, ekoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili turizm hizmetlerinde girişimciliği kapsadığından, geleneksel turizm endüstrisi tarafından işletilmeyen bazı kıyı bölgelerinde çevreye saygı duyan sorumluluk sahibi bir turizmi destekleyebilir.

Avrupa Komisyonu tarafından sunulan AB’nin mavi ekonomiye ilişkin yıllık ekonomi raporuna göre, kıyı turizmi istihdam yaratılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor. Bundan dolayı, mavi turizm sektörü yeni şirketlerin gelişimini teşvik etmek için özel bir potansiyele sahiptir, bu da girişimci mesleği olan ve ekolojiyle bağlantılı mavi turizmle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen gençlerin iş becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eylemlerin uygulanmasını ifade etmektedir.

“Ecoblue turizm” projesinin hedefleri şu şekildedir:

  •         Kıyı ülkelerindeki mavi eko turizmde girişimcilik fırsatlarını artırmak için yenilikçi bir eğitim metodolojisi aracılığıyla (EntreComp çerçevesinde) kendi fikirlerini ve işlerini geliştirmek isteyen uzun süreli işsiz gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek.
  •         Eğitim ve öğretim merkezlerinde bir eğitim kursunun yapılması. Bu hedefe ulaşmak için mavi eko turizm ile ilgili girişimcilik eğitiminin içeriği geliştirilecek böylece öğrenciler bir öğrenme uygulaması (APP) aracılığıyla kursu esnek bir şekilde tamamlayabileceklerdir.
  •         Mavi turizmde girişimciliğin teşviki ile ilgili alanlarda bir uygulama aracılığıyla öğretim yöntemi konusunda yetişkin eğitmenlerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi.

 

Bu geliştirme, bu eğitmenlerin girişimcilik hakkında bilgi aktarmalarına ve mavi eko turizm faaliyetinde iş planlarının hazırlanması için daha fazla hazırlanmalarına olanak sağlayacaktır.

Projenin ana yararlanıcıları, girişimcilik becerilerini geliştirmek isteyen uzun süreli işsiz gençlerle mavi eko turizmde şirketlerin kurulmasını hedefleyen yeni bir girişimcilik eğitimi yöntemini bilen eğitmenler olacaktır. Bu proje, eğitim merkezleri, girişimci örgütleri, ticaret odaları, iş dernekleri ve girişimcilik ve turizmle ilgili yerel, bölgesel veya ulusal makamlar gibi diğer ilgili taraflara yönlendirilecektir.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için aşağıdaki entelektüel çıktılar geliştirilecektir

  •         Mavi eko turizm iş planları hakkında bir eğitim rehberi: bir mavi eko turizm iş planının nasıl hazırlanacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. 
  •         Eco blue turizm Mobil öğrenme uygulaması: Android ve iOS sistemlerle uyumlu akıllı telefon ve tabletlerde çalışacak bir uygulamadır. İçerikler, bir mavi eko turizm şirketi kurmaya yönelik iş becerilerini kazanma girişimciliği ile ilgili olacaktır. Bu projede,  girişimcilik konusunda uzmanlaşmış hocalara yönelik bir öğrenme etkinliği (eğitmenler için Ecoblue turizmi) bulunmaktadır.

 

Son olarak mavi eko turizm sektörünün girişimcilik ihtiyaçlarını

karşılayacak bir eğitim kursu tasarlanması planlanmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek için, kursun içeriği EntreComp çerçevesi dahilinde ECVET metodolojisini takip edecektir. İşsiz gençlerin serbest meslek yoluyla işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olabilmek için, bu proje farklı eğitim merkezlerinin eğitim seçeneklerine dahil edilecektir. “Ecoblue turizm” projesi önemli ticari bir faaliyet alanında şirketlerin kurulması amacıyla geleceğin girişimcilerinin eğitilmesi konusunda yenilikçi çözümler sunarak İspanya, İtalya, Yunanistan, Malta, Kıbrıs ve Türkiye’deki işsiz gençlerin istihdamını ve ekonomik entegrasyonunu teşvik etmeye yardımcı olacaktır.